pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Staroměstské náměstí

historie | pohlednice

MILAN DEGEN: STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Po Pražském hradě je to druhé historicky nejvýznamnější místo Prahy. Vzniklo na křižovatce dávných cest, stezek a dálkových kupeckých tras jako zastávka pro odpočinek a současně i centrum výměnného obchodu - posléze tržiště. Jeho význam začal rychle stoupat v 11. století. Na východní straně tržiště snad již v té době stála ohrazená tvrz - Týnský dvůr, patřící patrně českému knížeti, kde se vybíralo clo z dováženého zboží zvané ungelt. Název se později rozšířil na celý areál.

Přibližně od poloviny 12. století obklopovaly tržiště a přístupové cesty k němu kamenné románské domy. Jejich přízemky jsou většinou zachovány ve sklepích dnešní zástavby, neboť od 2. poloviny 13. století, jako ochrana proti častým vltavským záplavám, se navážkami zvyšoval a vyrovnával terén celého Starého Města o 2-4 m. Přes slohovou různorodost, v níž dominuje gotika a baroko, náměstí působí neobyčejně harmonicky. Tento dojem kupodivu neoslabují ani novostavby na jeho severní straně, které začátkem 20. století nahradil staré domy stržené v rámci asanace Starého a Židovského Města. Pouze průlom široké Pařížské třídy na náměstí a dodnes nevyřešený prostor v místě bývalého severního křídla radnice narušují kompaktnost tohoto jedinečného starobylého urbanistického celku.

Náměstí bylo především každodenním tržištěm, konaly se zde i trhy týdenní a výroční, ale také rytířské turnaje, slavnosti všeho druhu, poutě, cirkusová představení, nejrůznější artistické produkce atd. Prostranství bylo svědkem mnoha historických událostí, týkajících se celé země - slavných i tragických. Na radnici byl zvolen za českého krále Jiří z Poděbrad (1458), byly zde popravy (např. českých pánů v roce 1621), bojovalo se tu a také pranýřovalo. Demonstrace, manifestace, průvody a přehlídky se na náměstí konají dodnes.

pohlednice Staroměstké náměstí

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.