pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Spálená ulice

historie | pohlednice

MILAN DEGEN: SPÁLENÁ ULICE

Tato komunikace byla kdysi částí frekventované cesty spojující Vyšehrad se staroměstským tržištěm, vltavskými brody a Pražským hradem. Procházela řídkou zástavbou, uváděnou jako Mezihrady, a ve své převážné části i terénem, nacházejícím se již bezpečně mimo dosah častých vltavských záplav.

Na rozdíl od ulic projektovaných při zakládání Nového Města převážně rovně, byl u této komunikace respektován její původní průběh, klikatost i šířka. Zpočátku se nazývala Kovářská, později Flašnéřská (Klempířská) podle profesí těch, kteří zde bydleli a provozovali tu svá řemesla.

Svůj dnešní název získala po velkém a ničivém požáru v roce 1506, který navzdory tomu, že i „Židé hasili s pochvalou a kat provozoval nějaké umění při tom“ (zaklínal oheň), strávil více než dvacet domů, po nichž zbylo jen spáleniště.

Ráz ulice nejvýrazněji ovlivnilo baroko jak novou výstavbou, tak i přestavbou fasád většiny domů. Další velké změny doznala ulice v 2. polovině a koncem 19. století, kdy byla cenná stará zástavba bourána a nahrazována, až na nepatrné výjimky jako například Polívkův palác České pojišťovny, převážně užitkovou, bez zvláštního architektonického významu.

Poslední výrazné změny se uskutečnily v 70. letech našeho století, kdy byla po odstranění starých domů na východní straně ulice poblíž Národní třídy vybudována stanice metra a postaven moderní obchodní dům Máj (1973 až 1975) - nyní Tesco.

pohlednice Spálená ulice

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.