pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   rozhraní Starého a Nového města

historie | pohlednice

MILAN DEGEN: ROZHRANÍ STARÉHO A NOVÉHO MĚSTA

Dělící čáru mezi těmito pražskými čtvrtěmi tvoří ulice s dobovými názvy Eliščina třída, Josefské náměstí, Na Příkopě, nejspodnější část Václavského náměstí, Ovocná ulice a Ferdinandova třída. Zástavba na jedné straně těchto komunikací, které na sebe plynule navazují, patří k Starému Městu, druhá strana k Novému. Pohlednice se snímky z těchto míst obvykle nelze jednoznačně zařadit do jedné či druhé čtvrti a proto je třeba je uvádět samostatně.

Přibližně v linii vyjmenovaných ulic se táhl od 13. století příkop před parkánem a hradbami Starého Města, kterým asi zpočátku protékala voda. Když po založení Nového Města v roce 1348 byly vybudovány novoměstské hradby, ztrácely staroměstské postupně funkci i opodstatnění a začaly pustnout. Z příkopů se stávala časem stoka, smetiště, skládka, místo pro souboje i úlevu kolemjdoucích, přespávali tu bezdomovci apod. Tato páchnoucí místa byla nakonec zasypána a zarovnána. Zástavba po obou stranách zmíněných komunikací začala vyrůstat záhy po založení Nového Města. Na staroměstské straně se tak dělo postupným ubouráváním hradeb a likvidací parkánu. Průčelí původních staroměstských domů, které stály poblíž hradeb, byla obrácena pochopitelně dovnitř města. Bouráním hradeb získávaly tyto domy nově vzniklé parcely. Na nich byly zakládány zahrady a také, podle finančních možností majitelů, rozšiřovány dosavadní domy přístavbami zasahujícími až k ulicím na zasypaných příkopech, do nichž obracely i svá nová průčelí. Na některých místech byly stavěny nové domy s průčelími projektovanými již do nových komunikací. Na novoměstské straně existovala před staroměstským příkopem roztroušená nízká zástavba s některými průčelími již obrácenými k Starému Městu. Později zde byly domy stavěny již čelem k zasypaným příkopům.

Zastavováním prázdných míst, zahrad, pozdějších proluk, novostavbami na místě zchátralých domů, jejich spojováním, přestavbami a úpravami vznikla postupně po obou stranách jmenovaných komunikací souvislá zástavba, která nakonec dospěla do podoby zachované i na dobových pohlednicích.

pohlednice rozhraní St. a Nového města

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.