pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Malostranské náměstí

historie | pohlednice

MILAN DEGEN: MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ

Prostor náměstí je odedávna centrem Malé Strany. Neleží na rovině, ale na šikmé ploše geologické terasy, terén zde stoupá k hradčanskému návrší. Místo bylo vybráno v bezprostřední blízkosti brodů a mimo dosah častých záplav, kterými byla pověstná neregulovaná řeka Vltava. Tržiště zde existovalo dávno před vznikem Prahy, kdy na řece nestál žádný most, spíše však v místech dnešní horní části Malostranského náměstí nebo Sněmovní ulice.

V době rané gotiky již náměstí zaujímalo dnešní polohu i rozlohu a jeho střed byl zastavěn. Stály zde krámky, románský kostel sv. Václava, fara, radnice a jiné stavby. Později chrám sv. Mikuláše, profesní dům, jezuitská kolej, za Rudolfa II. také první obchodní dům v Praze - v čp. 4, a další objekty, které se zachovaly dodnes a rozdělují náměstí na dvě poloviny - dolní a horní. Domy obklopující náměstí patřily většinou nejbohatším malostranským měšťanům a šlechtě, která si zde, pod Pražským hradem, stavěla honosná sídla. V roce 1541 v domě Na baště (dnes spojen se Šternberským palácem, čp. 7) vznikl požár, který zachvátil téměř celou Malou Stranu a Hradčany.

Náměstí bylo vždy centrem dějinných událostí Malé Strany a někdy i celého Českého království. Byla tu radnice, shromaždiště obce i popraviště. Náměstí je částí Královské cesty - procházely tudy korunovační průvody českých králů. Za Rakouska-Uherska tu sídlily nejvyšší zemské úřady.

Zbouráním několika domů na jižní straně náměstí kolem přelomu století vznikl tzv. průlom U klíčů, který znamenal i průlom novodobé techniky (elektrické tramvaje) na Malou Stranu. Na severní straně náměstí, v nedávno rekonstruovaných palácích Smiřických a Šternberském, jsou dnes kanceláře a místnosti parlamentu České republiky.

pohlednice Malostranské náměstí

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.

-->