pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Karlov

historie | pohlednice

MILAN DEGEN: KARLOV

V literatuře pojednávající o Praze je pod pojmem Karlov uváděn převážně zjednodušený název pro kostel sv. Karla Velikého a Nanebevzetí P. Marie s bývalým klášterem lateránských mnichů řehole sv. Augustina, stojícím na nejvyšším místě Nového Města nad nuselským údolím (vchod do chrámu v nadmořské výšce kolem 230 m). Chrám založený císařem Karlem IV. v roce 1350 je jednou z dominant Nového Města i Prahy a světově proslulý svým osmiúhelníkovým půdorysem a kopulovitou klenbou o průměru kolem 23 m nad ním. U objektu je Betlémská kaple z roku 1709 - údajně zmenšená kopie jeskyně v Betlémě, kde se narodil Kristus.

Pojem Karlov však pro Pražany znamená daleko rozsáhlejší oblast kolem zmíněného chrámu a bývalého kláštera, výškově přibližně na stejné úrovni, tvořenou dnešními ulicemi Ke Karlovu, Apolinářskou, Horskou, Sokolskou, Legerovou a ulicí B. Němcové. Vzhledem k tomu, že převážná část pozemků zmiňované oblasti s řídkou zástavbou patřila kdysi klášteru, je možné se domnívat, že toto širší chápání Karlova v lidové mluvě Pražanů je staršího data. Není vyloučeno, že existovalo již ve středověku a možná zahrnovalo daleko větší prostor než dnes.

Zhruba od roku 1785, kdy byl klášter zrušen, se do tohoto prostoru klidu začaly stěhovat různé zdravotní, sociální a později také univerzitní instituce. V 19. století se zde začaly stavět i nové významné objekty, jako například Nemocnice pražského obchodnictva anebo Zemská porodnice. Toto soustřeďování soukromých i státních institucí pokračovalo ve 20. století výstavbou české dětské nemocnice, nového Městského nalezince - a stále pokračuje. Kromě chrámu a bývalého kláštera, v němž je dnes Muzeum policie České republiky a Státní archiv, patří v současnosti většina budov klinikám Všeobecné fakultní nemocnice nebo 1. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Název Karlov zůstává tak zcela opodstatněně dál v mysli a v povědomí Pražanů jako čtvrť nemocnic, klinik a ústavů, stejně jako studentská čtvrť Albertov s vysokoškolskými ústavy a kolejemi, stojícími na bývalých vinicích kláštera augustiniánů.

pohlednice Karlov

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.